Jelenlegi hely

Bethlen Gábor Szakközépiskola

Cím: 1157 Budapest, Árendás köz. 8.
Tel.: 418 20 40
E-mail: titkarsag@bethlenszki.hu
Web: http://www.bethlenszki.hu/

Az iskola arculata

Iskolánk a  közismereti és szakmai képzés, valamint a jó nevelõi munka mellett - viszonylag fiatal volta ellenére is - nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására. A szokásos középiskolai rendezvények lebonyolítása (évnyitó, szalagavató, ballagás) mellett  a nemzeti múltunk jeles napjainak megünneplésére  (március 15., október 23.,) is nagy gondot fordítunk. (Például a március 15-i ünnepséget mindig a 9. évfolyam szervezi, a közös munka, a közös élmény segíti az alakulóban lévõ osztályközösség megszilárdítását.)

A „bolondballagás „ újszerûsége iskolánk közlekedési jellegébõl következik.

 Iskolánkban - az iskola tulajdonában lévõ oktatógépkocsi és saját oktató segítségével- az arra érdemes tanulók 11-12. évfolyamos korukban jogosítványt szerezhetnek. A végzõs tanulóink a „bolondballagáson" próbálják ki igazán a jármûvezetési tudományukat, rendõri felvezetéssel, feldíszített gépkocsikkal vonulnak végig Újpalotán, így búcsúzva városrészüktõl, a XV. kerülettõl. A vonulásuk idõpontját a rádióban is közzé teszük.

Amióta iskolánk Bethlen Gábor nevét viseli, minden tanév novemberében kétnapos rendezvénysorozattal emlékezünk a nagy erdélyi fejedelemre, s ez jelentõs személyiségfejlesztõ hatással bír mind a rendezõ osztály, mind a részt vevõ osztályok tanulóira nézve (felelõsségtudat, szervezõképesség, együttmûködési készség stb.). A Bethlen-napok hagyományosan a 12. évfolyamos osztályok faültetésével kezdõdnek, majd vetélkedõkkel, fordított nappal folytatódnak és a 9. évfolyamos tanulók gólyavatásával és mûsoros bemutatkozásával érnek véget. A szellemi vetélkedõk mellett, a tréfás feladatok, sportversenyek a tanulmányi munkában kevésbé eredményes diákok szereplési lehetõségét is biztosítja.

A 12. évfolyamos tanulóink szalagavatóját és ballagását  a 11. évfolyamos diákok szervezik. A ballagáson kerül sor az erdélyi testvériskolánk, a Csíkszeredai Márton Áron Líceummal évente, különbözõ témakörökben, közösen kiírt pályázati felhívásra beérkezett, pályamunkák készítõinek jutalmazására. (1992-tõl közös alapítványunk van, „Tenni ha csak írott szóval" Alapítvány)

A ballagáson adjuk át az iskolánk fennállásának 10. évfordulója alkalmából alapított Bethlen-díjat is, egy tanárnak és egy diáknak, akiket a teljes tanulói és tanári közösség erre méltóak tart.

Iskolánk rangját évek óta növelik a szinte rendszeres tanulmányi és sportverseny eredmények. Az OSZTV-én statisztikából, közgazdaságtanból, könyvvitelbõl és vállalkozásból kiemelkedõ helyezéseket értünk el. (I-III.-V-VII-IX.). Közlekedési alapismeretekbõl az elmúlt tanévben 3 tanulónk mentesült az érettségi vizsga letétele alól az elért rangos helyezések miatt.

Forrás: http://www.bethlenszki.hu/

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Partnereink