Jelenlegi hely

Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola

Cím: 1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.
Tel.: +36(1)222-6521
E-mail: info@almosvezer.hu
Web: www.almosvezer.hu

Köznevelési és egyéb alapfeladata:

nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás, a gimnáziumi esti munkarend szerinti felnőttoktatása kifutó rendszerben a 2013/14-es tanév végén megszűnik. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása az általános iskolában és a gimnáziumban (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők).

Az iskola múltja, jelene, arculata
Rákosfalvának 1872 óta van iskolája. Ez az iskola kezdetben népiskola volt, 1897-ben költözött az Álmos vezér téri épületbe Rákosfalvai Elemi Népiskola elnevezéssel. 1927-től polgári iskolai osztályokat is indítottak itt. 1948-ban a népiskola és a polgári iskola mint általános iskola közös vezetés alá került. 1973-ban a lakótelep felépülése szükségessé tette a bővítést, egy új épülettel egészült ki az iskola. Az 1989 óta működő Kós Károly Gimnázium jogutódja az 1957-ben alakult Dolgozók Gimnáziumának. A gimnázium eredetileg az Szent István, majd a Teleki Blanka Gimnázium épületében működött. 1989-ben költözött a 1144 Bp. Kántorné sétány 7.sz. épületbe, majd 1996-ban az Álmos vezér térre, helyet cserélve az Álmos Vezér Általános Iskola alsó tagozatával. 1998. szeptember 1-je óta az intézmény összetett iskola jogutódja a megszüntetett Álmos Vezér Általános Iskolának és Kós Károly Gimnáziumnak. Új neve Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola. Az 1998/99-es tanévtől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolánkba járó gyerekek az újonnan kialakított iskolaszerkezetben az érettségiig eljussanak. Intézményünkben 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos gimnáziumi képzés folyik. Az iskola mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi évfolyamokon évente 2-2 osztályt indít. Közös a tantestület, a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program, a házirend. A három épület szerencsés megoldást kínál a különböző korosztályok elhelyezésére. A Kántorné sétányi épületünk ideális feltételeket biztosít az alsó tagozat osztályai számára. Nagy zöld udvar, sportpálya, szép környezet. Az Álmos vezér tér 9. szám alatti régi épületben a gimnáziumi osztályok, az új épületben a felső tagozat található.

Csoportbontást alkalmazunk:

az általános iskola alsó tagozatán: vizuális kultúrából, életvitel és gyakorlatból, valamint idegen nyelvből (angol, német) és informatikából osztálybontásban
az általános iskola felső tagozatán: matematikából és idegen nyelvből évfolyamonként 3 csoportban, életvitel és gyakorlatból, informatikából osztálybontásban
a gimnáziumban: idegen nyelvekből, informatikából, matematikából, illetve a 9. évfolyamon magyar nyelvből osztálybontásban, testnevelésből évfolyamonként 3 csoportban.

Emelt szintű oktatást végzünk:

általános iskolában: 5. osztálytól évfolyamonként 1 matematika csoportban heti 5 órában és 5. osztálytól évfolyamonként 1 idegen nyelvi csoportban heti 5 órában
gimnáziumban: évfolyamonként az egyik osztályban angolból heti 5 órában és emelt óraszámú képzést spanyolból és német nyelvből heti 5 órában.

Az általános iskolába jelentkezők az angol és a német nyelv között választhatnak. Az első, a 2. és a 3. osztályban heti 1 órában, 4. osztályban heti 3 órában tanítjuk az idegen nyelveket. Informatikát a tanulók az 1. évfolyamtól kezdve tanulhatnak heti 1 órában.

Megmérettetésül szolgálnak a különböző versenyek, tantárgyi mérések, ahol- évek óta - az összesített eredmények alapján jól szerepelnek tanítványaink.

Sportfoglalkozási lehetőségeink délután: futball, kosárlabda, kézilabda, röplabda, úszás, korcsolyázás, művészi torna, karate.

Az erdei iskolának évek óta hagyománya van iskolánkban mind az alsó mind a felső tagozaton.

A gimnáziumban az angolt, a spanyolt és a németet tanítjuk idegen nyelvként.
Az általános tantervű osztályban az első idegen nyelvet (angol vagy német) a 9-12. évfolyamon heti 4 órában tanítjuk, a második idegen nyelvet (spanyol, angol, német) 9-12. évfolyamon heti 3 órában. A 9-10. évfolyamon az "A" osztályban tanulóink heti 2 órában tanulnak informatikát, a 11. évfolyamon heti 3 órában, a 12. évfolyamon heti 1 órában. Az általános tantervű osztályban választható a természettudományos orientáció:
földrajzból, fizikából, kémiából, biológiából van lehetőség plusz órákra.
Az emelt szintű idegen nyelvi osztályban az első idegen nyelvet (angol) a 9-12. évfolyamon heti 5 órában haladó szintről indulva tanítjuk emelt szinten (tagozat), a második idegen nyelvet a spanyolt kezdő szintről indulva emelt óraszámban (heti 5 óra), a német nyelvet szintén kezdő szintről indulva heti 5 órában tanítjuk.
Az emelt szintű nyelvi osztályban lehetőség van humán orientáció választására is, amely magyar irodalomból, történelemből és médiaismeretből jelent többlet órát.

A gimnázium a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára készít fel, mely a mindenkor érvényes érettségi vizsgaszabályzat szerint zajlik. A gimnáziumban tanulóink a kötelező érettségi tantárgyak mellett a következő tárgyakból jelentkeznek érettségi vizsgára: második idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, médiaismeret, testnevelés.
Az iskolai DÖK javaslatai és véleménye alapján a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a második idegen nyelvből, informatikából és földrajzból biztosítjuk az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést, középszinten pedig (a kötelezőkön kívül) rajz és vizuális kultúrából, a második idegen nyelvből, informatikából és földrajzból (de igény szerint bármely egyéb tantárgyból is). Az emelt szintű érettségire való felkészítésre az órakeret a 11. és 12. évfolyamon biztosít óraszámot.

A nevelőtestület küldetésnyilatkozata

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek érdekében:

  • a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk
  • a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe
  • a gyermekek egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük
  • az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
  • tanuló és tanuló
  • tanuló és nevelő
  • szülő és nevelő
  • nevelő és nevelő között

A diákok ismerjék meg előre a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük.

Célunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése és a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése.

Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből.

Ennek érdekében:

úgy tervezzük meg a nevelő és oktató munkát tanulóink számára, hogy fejlesszük az alapkészségeket, korszerű, továbbfejleszthető alapműveltséget nyújtunk
felkészítjük tanulóinkat a középfokú és a felsőfokú továbbtanulásra és a munkába állásra
az iskola olyan ismereteket közöl, amelyek nemcsak a tanulók műveltségét alapozzák meg, hanem formálják világszemléletüket, világnézetüket és segítenek eligazodni szűkebb és tágabb környezetükben
fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit
szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a munkának, tudásnak és a szorgalomnak becsülete legyen
segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat
törekszünk a humánumra, a másság iránti megértésre és tiszteletre
törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak helyes kialakítására
megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival
mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet
megismertetjük gyermekeinket az európaiság gondolatával, a más népek, más tájak iránti érdeklődést felkeltve tágítjuk látókörüket.


Tantestületünk pedagógiai hite szerint iskolánk lényege, hogy emberközpontú, gyermekközpontú intézmény, az ismeretek és értékek továbbadásának színhelye. Ezért tevékenységünk középpontjában "az emberközpontú" nevelés áll. Ennek érdekében határoztuk meg alapvető céljainkat, feladatainkat és az ezekhez megfelelő módszereket.

Intézményünk kiemelten fontos céljának tekinti a személyiségfejlődéshez és az ismeretszerzéshez szükséges alapvető kompetenciák fejlesztését. Előtérbe helyezzük a tevékenységközpontú pedagógiai módszereket, a kooperatív technikákat. Segítjük a személyiségfejlesztés szempontjából az alsó tagozat, a felső tagozat és a gimnázium közötti törésmentes átmenet megvalósulását.

Forrás: www.almosvezer.hu


A Budapestimami 2012 őszi "A mi iskolánk" című pályázata keretében sok szülő osztotta meg gyermeke iskolájával kapcsolatos tapasztalatait. Az akkor beküldött véleményeket ITT OLVASHATOD.

Hozzászólások

Nagyon jó iskola, 7. osztályban került ide a gyerekem, nem bántuk meg! Jó az osztályközösség és az osztályfőnökről is csak jókat tudok mondani, igazi, szívvel-lélekkel tanító-nevelő pedagógus. És még sok ilyen tanár van ott!

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Anyai bűntudat, meg amit akartok

Anyai bűntudat, meg amit akartok

Van az úgy, hogy a szakember is csetlik-botlik... ;-) Elrontja, elfelejti, elbizonytalanodik, megkérdőjelezi magát, sőt segítséget is kér. Kis-Kovácsné Vancsa Barbara írása.
A lelkét is tápláld! – 30 megerősítő szülői mondat

A lelkét is tápláld! – 30 megerősítő szülői mondat

A pozitív megerősítések, dicsérő szavak a felnőtteknek is fontosak, de a gyerekeknek szárnyakat adnak, növelik az önbizalmukat. Néhány egyszerű szó, mondat, amit érdemes kipróbálni. A szokásos kérések, fegyelmezések után íme a pozitív lista:
Színes Állatvilág Rajzpályázat

Színes Állatvilág Rajzpályázat

Pályázat típusa: alkotópályázatBeküldési határidő: 2023. október 1.Korcsoport: 4 - 12 éves gyerekeknek
Ásd bele magad!

Ásd bele magad!

Pályázat típusa: alkotópályázatBeküldési határidő: 2023. október 15.Korcsoport: 9. - 12. osztályos diákoknak

Partnereink

Ugrás az oldal tetejére