Jelenlegi hely

Tanulni sohasem késő! – Szakmai képzések és ingyenes bébiszitter szolgálat

A Best-Work Oktató és Szolgáltató Kft. a Life Long Learning, azaz az élethosszig tartó tanulás lelkes híve. Tanfolyamaikon minden korosztály megtalálható, hiszen ebben a témában soha nem késő elkezdeni a tanulást. A felnőttképzéssel foglalkozó intézményben számos pszichológiai képzésből és OKJ-s szakképzésből válogathatsz. A Micimackó Bébiszitter Szolgálaton keresztül pedig bébiszitterek, házvezetőnők felkészítését végzik, és segítik őket a munkaerőpiaci elhelyezkedésben is. Ingyenes bébiszitter szolgálatot kínálnak a szülőknek.

Óvodai dajka képzés

Nincs is annál szebb feladat, mint egy fejlődő gyermekkel foglalkozni! Aki ezt a szakmát választja, megbecsülést, elismerést vált ki másokból. Ne feledd, gyermekek 5-10 év múlva is lesznek, ezért olyan képzettségre tehetsz szert, amivel a jövőben is számolhatsz. Ez a munka nem megy ki a "divatból"!

Az oktatókat a szakma elismert képviselői közül állították annak szolgálatába, hogy a jelentkezők ezt a végzettséget a legmélyrehatóbb elméleti és gyakorlati tudással tudják megszerezni és alkalmazni.

Mindazokat várják, akik gyermekekkel foglalkoznának, vagy akik iskolában, óvodában szeretnének elhelyezkedni a pedagógusok segítőjeként.

"Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett."

Betölthető munkakörök: Óvodai dajka, Oktatási asszisztens

Elméleti képzés: Az előadásokat általában minden hétvégén (főképp szombaton vagy vasárnap, ritkább esetben pénteken) tartják, 9-17 óráig.

Oktatott modulok:

 • Óvodai nevelési feladatok
 • Gondozás és egészségnevelés
 • Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
 • Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

Részletek

Kisgyermekgondozó,- nevelő képzés

Ez egy olyan szakma, ami örömet szerez gyakorlójának, miközben örömet okoz neveltjeinek. A képzés célja elsajátíttatni minden olyan ismeretet, kompetenciát, attitűdöt, amely alkalmassá teszi a tanítványokat a bölcsődékben, más kisgyermekgondozó intézményekben való színvonalas munkára.

"A Kisgyermekgondozó,- nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását.

Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét.

Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.”

Mindazokat várják, akik kisgyermekek gondozásával, nevelésével foglalkoznának. Akik bölcsődékben vagy családi bölcsődében helyezkednének el. Akik az anyaságra készülnek, és szívesen megtanulnák a gyermeknevelés első lépéseit. Akik kreditpontot gyűjtenének felsőoktatási tanulmányaikhoz (a szakképesítés emeltszintű)

Betölthető munkakörök: Gyermekgondozó,- nevelő, Kisgyermeknevelő

Elméleti képzés: Az előadásokat általában minden hétvégén (főképp szombaton vagy vasárnap, ritkább esetben pénteken) tartják, 9-17 óráig.

Oktatott modulok:

 • A szociális ellátás általános tevékenységei
 • Elsősegély-nyújtási feladatok
 • Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
 • A napközbeni gyermekellátás feladatai
 • A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

Részletek

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzés

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs végzettséggel rendelkezőkre mindig szükség lesz, hiszen gyermekek mindig lesznek, és a jövő generációjának nevelése minden korban jelentőségteljes és nélkülözhetetlen feladat marad!

"A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében.

Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, a gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez."

Mindazok várják, akik gyermekekkel foglalkoznának, vagy akik iskolában, vagy óvodában szeretnének elhelyezkedni a pedagógusok segítőjeként.

Betölthető munkakör: Oktatási asszisztens

Elméleti képzés: Az előadásokat általában minden hétvégén (főképp szombaton vagy vasárnap, ritkább esetben pénteken) tartják, 9-17 óráig.

Oktatott modulok:

 • Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • Családpedagógiai alapismeretek
 • Program és szabadidő szervezés
 • Kommunikáció és viselkedéskultúra
 • Gondozás és egészségnevelés
 • Munkahelyi egészség és biztonság

Részletek

Bébiszitterek közvetítése

A Micimackós bébiszitterek és pótmamák 14 éve vigyáznak a csemetékre. Feladatuk, hogy amíg a szülők munkában vannak, vagy éppen pihennek, szeretettel és szakszerűen felügyeljék a gyermekeket.

Nem csak egyszerű felügyeletet látnak el. A bébiszitterek jól képzett, pszichológiailag is felkészült szakemberek, akik szeretik a gyermekeket és jól is értenek hozzájuk. Szeretnek játszani és alkotni, a felügyelettel töltött időt tartalommal is megtöltik. A magas szintű szolgáltatás érdekében, nagyon sok egészségügyi- és pedagógiai végzettségű szakember is megtalálható, a szülésznőtől a gyógypedagógusig. A regisztrációs lapon leadott igényeknek megfelelően, célirányosan keresik meg a legmegfelelőbb kollégát. Kizárólag a náluk képzett, leinformált bébiszittereket közvetítik ki a családokhoz.

Akár pár hónapos gyermekek felügyeletét is vállalják, az extra kívánságokat is teljesítik (például rapszodikus felügyelet, házvezetés, orvos-, gyógytornász-igény, tanácsadás, szülésfelkészítő, stb.).

Leggyakoribb igények

 • Hétfőtől péntekig, napi nyolc órában
 • Heti két-három délelőtt, vagy délután (megegyezés szerint) (Például délután elmenni a gyermekért az óvodába és felügyelni őt kb. este 7-8-óráig, míg a szülők haza nem érkeznek)
 • Esti, vagy hétvégi ügyelet
 • Egyéb igények (Például magánóvoda, családi napközi otthon, vagy rendezvény, esküvő)

A szolgáltatás díjmentes.

Részletek

- Budapestimami -

Partnereink