Jelenlegi hely

21 természetvédelmi terület Budapesten

Tudtad, hogy 39 helyi jelentőségű védett természeti terület van a fővárosban mintegy 800 hektáron? Mutatunk kevésbé ismert, de csodaszép tájakat a környéken.

Budapest természeti adottságait tekintve egyedülállóan gazdag. A főváros 7%-a országos jelentőségű védett természeti terület (pl. Budai Tájvédelmi Körzet, Sas-hegy Természetvédelmi Terület). Ezen kívül nagy kiterjedésű Natura 2000-es élőhelyek találhatóak itt. A magas természeti értékkel rendelkező, illetve a biológiai sokféleség megőrzésében, a szemléletformálásban és a rekreációban nagy szerepet játszó területek megőrzését szolgálja a helyi védettségű természetvédelmi területek kialakítása.

Bécsi kapu téri védett szőlőtőke természeti emlék

I. kerület - Budai Vár, Bécsi kapu tér 8.

1944-ben telepített Izabella fajtájú szőlőtőke, tekintélyes 13 cm-es tővastagsággal. Utóbbi időben sajnos egészségi állapota megromlott.

Lakóház házirendjétől függően szabadon látogatható.

Apáthy-szikla természetvédelmi terület

II. kerület - Szalonka út – Nagybányai utca – Madár utca – Páfrányliget utca – Görgényi út által határolt terület

A közel 14 hektáros természetvédelmi terület a főváros egyik olyan komplex természeti értéke, amely az élő és élettelen természet ritkaságainak bemutatásán túl jelentős tájképi értékkel bír. A területet túlnyomóan mészkedvelő tölgyesek, sajmeggyes karsztbokorerdők és cserszömörcések, valamint dolomitsziklagyepek alkotják.

A terület egyik különlegessége a jégkorszaki maradványfajnak tekinthető budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana). Ezen kívül még 26 védett növényfaj található a területen. Kiemelhető még a gazdag rovarvilág is. Geológiai értékeit a fődolomit képezte gazdag ammonitesz lelőhely jelenti. A fővárosban az egyik olyan védett természeti terület, amely Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület is egyben.
Szabadon látogatható

Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület

II. kerület - Balogh Ádám utca - Endrődi Sándor utca közötti terület

Közel egy hektáros zárványterület, mely elsősorban geológiai értékei révén érdemel természetvédelmi oltalmat. Több védett növényfaj is él itt, melyek kis egyedszámuknak köszönhetően veszélyeztetett állománynak tekinthetők.
Szabadon látogatható

Ferenc-hegy természetvédelmi terület

II. kerület - Zuhany utca – Vend utca – Őzgida utca – Törökvészi út által határolt terület

A Ferenc-hegyen található erdő a főváros egyik leginkább természetesnek mondható karsztbokorerdő együttese. A hegy alatt húzódó fokozottan védett Ferenc-hegyi barlang képviseli a terület geológiai értékeit különböző ritka ásványtársulásai révén.
​Szabadon látogatható

Kondor úti Libanoni cédrus természet emlék

II. kerület - Kondor út 5.

A körülbelül 120 éves védett fa a Kárpát-medence egyik legöregebb libanoni cédrusa. Ritkasága, valamint idős kora miatt kiemelkedő tájképi értékkel rendelkezik.
​Szabadon látogatható

Pusztaszeri úti védett földtani alapszelvény természeti emlék

II. kerület - Pusztaszeri út 5/b.

A feltárás mintegy 12 m vastagságban tárja fel az eocén végén keletkezett Budai Márgát. Ennek a rétegsornak a védelme különösen fontos, mivel a képződménynek ez a típusfeltárása.
​Szabadon látogatható

Gazda utcai hárs természeti emlék

II. kerület - Gazda u. 45.

Budapest talán legöregebb fája a pesthidegkúti kertben álló kislevelű hárs. A fa korát a szakemberek 500 évesre becsülik. Korához képest jó egészségi állapotnak örvend a fa.
Engedéllyel látogatható, közterületről is megtekinthető.

Róka-hegyi bánya természetvédelmi terület

III. kerület - Ibolya utca – Rózsa utca – Ürömi út által határolt terület

A főváros legjelentősebb geológiai értékeként tartják számon az egykori bányaudvart. A bányafalakon rendkívül jól tanulmányozhatóak a különböző korokból fennmaradt rétegsorok. Botanikai értékei többek között a fokozottan védett gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata) egyetlen budapesti élőhelye. A terület újonnan előkerült fészkelőfaja a holló (Corvus corax) egyike azon néhány hollópárnak, melyek a főváros területén szaporodnak.
Szabadon látogatható, sziklamászás azonban csak természetvédelmi hatósági engedéllyel folytatható.

Mocsáros természetvédelmi terület

Határ út – Nádszál utca – Gladiátor utca által határolt terület

Budapest egyik utolsó vizes élőhelye, fűzesekkel, zsombékos és sásos növénytársulásokkal, és a rájuk jellemző állatvilággal. A területen költő szürke gém pár mellett, a területen átvonuló, táplálkozó fehér gólyákkal is lehet találkozni időnként. A védett terület értékeit a Mocsáros Egyesület tanösvénye mutatja be.
​Szabadon látogatható

Palotai-sziget természetvédelmi terület

Északi összekötő vasúti híd – Duna sor – Rév utca - Duna között található terület

A Duna partját egykor összefüggően kísérő ártéri puhafás galériaerdők fővárosi szakaszának egyik utolsó, és legtermészetesebb állapotban fennmaradt része képezi a védett területet. A fűz, nyár ligeterdőknek különösen gazdag az ízeltlábú faunája. Az idős fákból álló erdő jelentős tájképi értékkel is bír.
​Szabadon látogatható

Felsőrákosi-rétek természetvédelmi terület

X. kerület - Keresztúri út – Pesti határ út – Határmalom út által határolt terület

Mocsári nőszőfű a Felsőrákosi-réteken

A 164 hektáros tájegység az országos jelentőségű védett lápokkal együtt a Budai Tájvédelmi Körzet után a második legnagyobb védett terület Budapesten. A kiszáradó láprétekkel, rekettyés fűzlápokkal, síkvidéki égerligetekkel tagolt terület gazdag növény és madárvilággal rendelkezik.
​Szabadon látogatható

Budai Arborétum természetvédelmi terület

1118 Villányi út 29-43. és a Ménesi út 43-45. és a Somlói út közötti terület

A botanikus kertben mintegy 1500 növényfaj, ill. -fajta, valamint ehhez kapcsolódóan gazdag madárvilág figyelhető meg. Tanösvény, és egyéb információs táblák kísérik végig a látogató útját.
Az egyetem nyitvatartási ideje alatt szabadon látogatható.

Rupp-hegy természetvédelmi terület

XI. kerület - Rupphegyi út – Rupphegyi köz – Ördögorom lejtő által határolt terület

Relatíve kis kiterjedése ellenére a Rupp-hegy páratlanul gazdag védett fajokban. Tipikus növénytársulása a molyhos tölgyes karsztbokorerdő. Közel 40 védett növényfaj, és ennél is több védett ízeltlábú és hüllőfaj él a területen. Féltett hüllőritkasága a fokozottan védett pannon gyík (Ablepharus kitaibelii). A hegy élővilágát és gazdag természeti értékeit tanösvény mutatja be.
​Szabadon látogatható

Ördögorom természetvédelmi terület

XII. kerület - Edvi Illés út északi és déli oldala

Vörösbarna nőszőfű az Ördögormon

A közel 18 hektárnyi területen a magyar flóra fajainak közel egyharmada, több mint 600 faj található meg, köztük 44 védett, mely közül 3 fokozottan védett. A kiemelkedő gazdagság egyrészt a dolomit alapkőzetnek, valamint a speciális észak-déli kitettséggel rendelkező felszínnek köszönhető. Az ízeltlábú faunán belül a lepkék képviselik a legnagyobb természetvédelmi értéket.
​Szabadon látogatható

Kis-sváb-hegy természetvédelmi terület

XII. kerület - Gaál József út – Álom utca – Pethényi út által határolt terület

A védett terület zárvány jellege miatt kiemelten fontos a Kis-sváb-hegy megőrzése, mind a védett növényfajok, mind a tájkép védelme érdekében. Geológiai értékei közé tartoznak a felhagyott bányafalakban fellelhető különböző ősmaradványok. A védett területet tanösvény mentén lehet körbejárni.
​Szabadon látogatható

Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület

XII. kerület - Denevér út keleti oldala és Fodor utca között található terület

A kis kiterjedésű védett terület különböző száraz gyeptársulásoknak, és karsztbokorerdő maradványoknak ad otthont. A rá jellemző védett növényfajok viszonylag nagy egyedszámmal képviseltetik magukat.
​Szabadon látogatható

Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi terület

XIV. kerület - Állatkerti körút 6-12.

Az intézmény látogatási rendje szerint, belépő ellenében tekinthető meg az ország legnagyobb élőállat-gyűjteménye, mely egyben helyi jelentőségű védett természeti terület is.
Belépő ellenében látogatható.

Turjános természetvédelmi terület

XV. kerület - Szilas-patak – Rákospalotai határút – közigazgatási határ között húzódó terület

A pesti síkság egykori tájképi világát őrzi a védett terület a rá jellemző fűz-nyár ligeterdőkkel, magassásosokkal.
​Szabadon látogatható

Naplás-tó természetvédelmi terület

XVI. kerület - Cinkotai út és a közigazgatási határ között, a Naplás út északi és déli oldalán fekvő terület

A tó és környéke a maga 166 hektáros kiterjedésével az egyik legnagyobb fővárosi védett terület. A Szilas-patak mentén húzódó kiszáradó kékperjés láprétek képviselik a terület botanikai értékeit. Az 1985 óta folyó madármegfigyelések eredményeképpen eddig 150 madárfajt figyeltek meg a madarászok, köztük több ritka fajt is. Fontos még kiemelni a területen élő mocsári teknős állományt. Horgászni napijegy vásárlása ellenében lehet.
​Szabadon látogatható

Merzse-mocsár természetvédelmi terület

XVII. kerület - Rákoskert vasútállomás – közigazgatási határ – Liszt Ferenc repülőtér közötti terület

Budapest utolsó nagy kiterjedésű mocsaras területe, melyet a Fővárosi Önkormányzat mesterséges vízutánpótlással, valamint egy élőhely-rekonstrukciós program beindításával igyekszik megóvni. A Naplás-tóhoz hasonlóan a Merzse-mocsár is a madarászok kedvelt megfigyelő helye. A vizes élőhelyen egy madármegfigyelő lesből zavaratlanul lehet megfigyelni a vízimadarak életét.
​Szabadon látogatható

Tétényi-fennsík természetvédelmi terület

XXII. kerület - Balatoni út – Kamaraerdei út és a közigazgatási határ között fekvő terület

A Tétényi-fennsíkot alkotó kőzetek közül leginkább domináns a szarmatakori mészkő. A sziklagyepek és sztyepprétek mellett sajnos egyre nagyobb területeket hódít el a galagonya. A védett terület megóvása érdekében a főváros, valamint civil szervezetek is aktív élőhelykezelési munkálatokat végeznek több évtizede. A védett értékek között fokozottan védett növény- és állatfajokat egyaránt megfigyelhetünk.

A fővárosban az egyik olyan védett természeti terület, amely Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület is egyben.
Szabadon látogatható

Soroksári Botanikus Kert természetvédelmi terület

1238 Péteri major, M5-M0 autópálya kereszteződésétől északnyugatra fekvő terület

A Budapesti Corvinus Egyetem által működtetett botanikus kert nemrégiben esett át fejlesztéseken. Ennek köszönhetően új tanösvény, valamint tanösvényfüzet várja a látogatókat, ezen felül szakvezetés is igényelhető. A telepített növények mellett természetes élőhelyek is fennmaradtak, kékperjés láprétek, szikes rétek formájában.
Belépő ellenében látogatható

Forrás: fori.hu

- Budapestimami -

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Ha egyedül érzed magad, ülj le a barátság-padra!

Ha egyedül érzed magad, ülj le a barátság-padra!

Egyszerű ötlet: egy különleges pad segít barátokat találni azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs kivel játszaniuk, beszélgetniük. Te kipróbálnád?
Dr. Illés Nóra: Természetes házi gyógymódok megfázás ellen - mit tehetünk orrfolyás, köhögés, torokfájás esetén?

Dr. Illés Nóra: Természetes házi gyógymódok megfázás ellen - mit tehetünk orrfolyás, köhögés, torokfájás esetén?

Épp hogy elindult az iskola máris betegek lettünk…, 5-10 nap hiányzás, nem csak a munkahelyek végett nagyon rizikós, de bepótolni sem túl egyszerű az iskolás gyerekeknek a kimaradt hatalmas óraszámokat. Ha megbetegszünk vagy a gyerekek betegednek le, fontos tudnunk, hogy nem csak gyógyszerekkel tudjuk a betegségeket kezelni, hanem nagyon sok gyógyhatású otthoni praktikákkal is segíthetjük a gyógyulást. 
A reggeli indulás, kész káosz? - 20 egyszerűen megvalósítható ötlet, hogy jól induljon a nap

A reggeli indulás, kész káosz? - 20 egyszerűen megvalósítható ötlet, hogy jól induljon a nap

„Ha a reggel jól indul, jó lesz az egész napod” tartja ugyebár a mondás, de reggel annyiszor nem indul jól a napunk.  Mi szülők általában rohanunk, már a reggelünk is néha egy kész cirkuszi mutatvány, egyensúlyozunk a kötélen a reggeli rituálék között, kapkodunk, feszültek vagyunk, sürgetünk, néha veszekszünk, és néha elkésünk… De, hogy tudjuk mindezt elkerülni, és boldogabbá tenni a reggeli indulást? Fogadjátok szeretettel Jamrik Márta tanácsait.
Önállóan olvasna a gyermekem, de milyen könyvet válasszak neki?

Önállóan olvasna a gyermekem, de milyen könyvet válasszak neki?

Az olvasás maga, a titkok és kalandok világába való repülés. De hogy repüljön egy, az olvasást most kezdő gyerek? Különlegesen szerkesztett könyvekkel segíthetünk nekik. De milyen könyvet és hogyan válasszunk nekik?

Partnereink

Ugrás az oldal tetejére