Jelenlegi hely

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Cím: 1119 Budapest Sopron u. 50.
Telefon: +361 204-1201, +361 206-2095
E-mail: info@domokossuli.ujbuda.hu

A DOMOKOS PÁL PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA

Intézményünk jogelődje 1911-ben nyitotta meg a kapuit a mostani Sopron úti épülettől néhány utcányira a századfordulón kiépülő kelenföldi gyártelepen dolgozó munkások gyermekei számára. Ez volt az úgynevezett "barakkiskola". Ideiglenes épületnek szánták, mégis 25 évnek kellett eltelnie, míg 1935-ben jelenlegi helyén felépült a főváros akkoriban egyik legmodernebbnek számító, legjobban felszerelt 6 osztályos elemi iskolája. Egészségügyi szempontból is jól választották meg a helyét, mert főútvonalhoz közel, de kisebb forgalmú mellékutcában épült. A háború után, amikor létrehozták a 8 osztályos általános iskolákat, néhány tanteremmel bővítették az épületet.1974-ben az épületben működő óvoda csoporttermeit is megkapta.
Ma 24 tanteremben valamint egy tornateremben és egy tornaszobában, egy táncteremben és egy műhelyben folyik az oktató-nevelő munka.
Az iskolát kert veszi körül, amely a XI. ker. Önkormányzatának támogatásával a mi igényeink figyelembevételével, valamint a legjobb ötletek alapján 2012 novemberében megújult. Az iskolai diákönkormányzat szervezésében tanulóink, kollégák, szülők, nagyszülők, a XI. kerületi önkormányzat által megbízott kertészek együttes munkájával folyt a bozótok irtása, a talaj megtisztítása, előkészítése, a veteményes kertek kialakítása, a tanösvény, a sziklakertek létrehozása. Ez másfél millió forintból valósult meg (a XI. ker. Önkormányzat 1 millió Ft-tal járult hozzá, s erre fordítottuk „ A XI. kerület környezettudatos iskolája”  pályázat egy éves munkájával elnyert első helyezéssel járó 500 000Ft-ot is.)
Azóta folyamatosan gondozzuk a kertet a diákönkormányzat szervezésében és anyagi hozzájárulásával, valamint a „Szülők és Nevelők a Sopron úti Iskoláért” Alapítvány támogatásával. A kert fejlesztését is folytattuk: csepegtető öntözőrendszert telepítettünk, pótoltuk, gyarapítottuk a növényeket.
A műhely mögötti kis tankertek művelését egy- egy osztály vállalta. E kis kertekben a diákok nyomon követhetik a különböző zöldségek, fűszernövények fejlődését, megtapasztalhatják a gondos kertészkedés eredményét, alaposabban megismerkedhetnek a termesztett növényekkel, meg is ízlelhetik azokat, és megállapíthatják, hogy összehasonlíthatatlanul finomabbak, mint a boltban vásároltak.

Az iskola főépülete mögött elkerített sportudvar (műfüves focipálya, futósáv) és napközis játszóudvar van.

A szép, ápolt, családias tárgyi környezet ad otthont a sokrétű, gyermekközpontú pedagógiai munkánknak.
Az iskolánkban folyó pedagógiai tevékenységek 5 fő terület köré csoportosulnak, egymással összekapcsolódnak – egymást erősítve és kiegészítve.

  • INTEGRÁLT OKTATÁS ÉS TEHETSÉGPONT

Az integráció differenciált oktatás keretében valósul meg: a valamilyen területen hátrányos helyzetű gyermekeink egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, melyeket fejlesztő pedagógus irányít. Nevelőink a tanítási órákon előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat. 2013-ban a”tehetségpont” címet is megkapta intézményünk. Sok év eredményét igazolja az elismerés. A valamely területen különösen tehetséges gyermekeink olyan tanári irányítást, motiválást kapnak, melyek segítségével különleges teljesítményeket tudnak felmutatni. Osztályaink összetétele vegyes, ami jótékony hatással van a nevelésre és az együtt tanulásra: egymás elfogadására, egymás segítésére, önismeretre tanít. E keretek között érhetjük el célunkat, hogy a 8. évfolyam végére tanítványaink minden tantárgyból az egyéni képességek alapján elvárható legjobb szinten feleljenek meg a tantervben megfogalmazott követelményeknek, rendelkezzenek olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy az általuk választott középiskolában sikeresen helytálljanak.

  • ANGOL-NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ OKTATÁS

 Emelt szintű oktatási program szerint tanulja az angol vagy a német nyelvet minden tanuló. Az első osztály második félévétől szakköri keretek között, majd bontott csoportban a 3. osztálytól kezdve. A második idegen nyelvet 5. osztálytól tanulhatják a gyermekek.

  • HAGYOMÁNYÁPOLÁS

A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, mely állandóságot és folytonosságot teremt mindennapi életünkben. Ezért iskolánk tudatosan őrzi, ápolja és bővíti hagyományait. A rendszeresen ismétlődő események, a tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolához, településhez, nemzethez való tartozást. Különösen nagy szerepet játszik iskolánk életében a népi hagyományok ápolása. Valljuk, hogy a múltunkba visszanyúló hagyományaink fellelése nagyban segíti gyermekeinkben a helyes, felelősségteljes nemzettudat kialakítását. E népi hagyományok átadása induktív módon, játékosan történik, ennek legsikeresebb eszköze a néptánc és az ének oktatás. E meggyőződésünk fontosságát támasztja alá, hogy 2006-ban iskolánk felvette a kerületünkben élt néprajztudós-tanár, a csángók apostola, Domokos Pál Péter nevét. Az ő személyes életútja is követendő például szolgál tanítványainknak és tanárainknak.

  • KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS

A környezetvédelem fontosságára folyamatosan felhívjuk diákjaink figyelmét, erre minden módot és helyzetet megragadunk: pl. tanórákat, a tanórák közötti szünetet, kirándulásokat.
A tanév több programja, rendezvénye kötődik a természethez, annak védelméhez, az egészséges életmódhoz. Ilyen állandó rendezvényünk például az un. „EGÉSZSÉGHÉT” és a „Zöld napok”, amelyeken évenként más-más kiemelt témát választunk.

  • KERESZTÉNY OSZTÁLYOK ÉVFOLYAMONKÉNT

Az előző alkotmányban is biztosított lelkiismereti és vallásszabadság teljes megvalósulását jelenti - az iskolánkban tanuló diákok szüleinek megelégedésére -, hogy 1995-től felmenő rendszerben, mára már minden évfolyamon van egy-egy keresztény osztály. A hit-és erkölcstan oktatásának kötelezővé tétele előtt csak ezekben az osztályokban volt órarendbe építve a hittan. De a hittanórákon túl többet jelent a keresztény osztályok léte: a tanítás mindennapjait is átszövi itt a keresztény szellemiség, értékrend. Ezek az osztályok kitűnő lehetőségeket biztosítanak a toleranciára nevelésre.

Az iskolai élet főszereplői a diákok és a pedagógusok mellett a tanulók szülei is. A biztos eredményeket csak KÖZÖS akarattal, együttműködve érhetjük el. Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a szoros munkakapcsolat kiépítését és működtetését a szülőkkel. 

Forrás: http://www.sopronutiiskola.hu/iskola.html

Körzethatárok

Alíz u.
Bánát u.
Barázda köz
Barázda u.
Bártfai köz
Bártfai u. 1-31-ig és 2-32-ig
Budafoki út 109-től és 58-tól végig
Csonka János tér
Ecsed u.
Etele út 1-49-ig
Fehérvári út 43-177-ig, 70-166-ig
Fejér Lipót u. 2-től végig
Galambóc u.
Galvani u.
Halmi u. 1-19-ig és 2-18-ig
Hengermalom köz
Hengermalom út
Kalotaszeg u.
Kikinda köz
Kincs u.
Kocsis u.
Kondorfa u.
Kondorosi út páratlan oldala a Dunától a Fehérvári útig
Lecke u.
Lőportorony u.
Mérnök u.
Mesterházy u.
Mohai köz
Mohai út
Náday F. u.
Nagysurány u.
Nándorfejérvár köz
Nándorfejérvári út
Petzvál J. u.
Pór Bertalan köz
Sárbogárdi út 1-12-ig
Sopron u. 31-től és 26-tól végig
Szentpétery u.
Szerémi út (Hauszmann Alajos utcától végig)
Sztregova u.
Talpas u.
Temesvár u.
Újházy u.
Zámori u.

 A Budapestimami 2012 őszi "A mi iskolánk" című pályázata keretében sok szülő osztotta meg gyermeke iskolájával kapcsolatos tapasztalatait. Az akkor beküldött véleményeket ITT OLVASHATOD.

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Annyi mindent el akarok még mondani, és annyi mindent át akarok még élni veled.- levél a lányomnak

Annyi mindent el akarok még mondani, és annyi mindent át akarok még élni veled - levél a lányomnak

A lánygyermekek világnapja margójára...Csak bámultam és gyönyörködtem benned mikor megszülettél, olyan tiszta, olyan nemes és olyan örökkévaló érzés volt. De aztán lement a nap, és mikor felébredtem máris kiskamasz lett belőled. Hová lett az idő, mikor gyorsult fel ennyire? Az édes magabiztos kisdedből lassan egy öntudatos, gátlásos, gyönyörű nagylány lesz.
Imádnivaló makkfigurák egy cseh grafikus apukától

Imádnivaló makkfigurák egy cseh grafikus apukától

Dubánci, avagy Petr Vaclavek MakkMarcijai, a háromgyermekes prágai apuka zseniális szüleményei.
Rajzpályázat Én és az állatok címmel

Rajzpályázat Én és az állatok címmel

A Debreceni Állatkert több mint 17 hektáron szolgál a környezeti nevelés színteréül és biztosít lehetőséget a tantervhez illeszkedő vagy tanórán kívüli foglalkozások megtartására. Az Állatok Világhete alkalmából rajzpályázatot hirdetett.
Hortobágyi Nemzeti Park Alkotópályázata

Hortobágyi Nemzeti Park Alkotópályázata

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság alkotópályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás gyerekek, valamint felnőttek számára, melynek témája a LIFE IP GRASSLAND-HU  területek rovarvilága.

Partnereink

Ugrás az oldal tetejére