Jelenlegi hely

Miért éppen a sakk? - Sakkpalota program a Szent István Általános Iskolában

Az V. Kerületi Szent István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2016-ban vezette be a SAKKPALOTA programot 1. osztályban, heti 3 órában beépítve a gyerekek órarendjébe. Mivel sok jó képességű, tehetséges gyermek jár ebbe az iskolába, a pedagógusoknak igazi kihívást jelent a sokoldalú személyiségfejlesztés lehetőségeit, módszereit megtalálni.

Mit nyújt a gyermekeknek a Polgár Judit sakknagymester által kidolgozott SAKKPALOTA program ebben az iskolában? Céljaikról és tapasztalataikról osztották meg gondolataikat.

A sakk–matematika–logika tantárgyi keretben történő tanításának célja:​

a gondolkodás és a tanulási készségek, képességek sokoldalú fejlesztése a logikai játékokon és sakkon keresztül alsó tagozatos kortól a felső tagozatig. A sakkozáson keresztül fejlesztjük a gyerekek teljes személyiségképét!
A sakkozás bevezetésével új gondolkodási és tudásgyarapítási módszert hozunk be a tanítási gyakorlatunkba. Az összes tantárgy tanulását megkönnyítjük ezzel, mivel megtanítjuk a gyerekeket arra, hogyan is kell tanulni.

Széleskörű készségfejlesztés, tehetségfejlesztés keretében az alábbi tulajdonságokat erősítjük:​

 • akaraterő, kitartás,
 • tartós és koncentrált figyelem, a figyelem megosztása
 • az emlékezet fejlesztése,
 • logikus gondolkodás, következtetési képesség
 • reproduktív és produktív alkotó képzelet, tervezés, kreativitás
 • döntési képesség, ítélőképesség
 • határozottság, bátorság
 • rendszerszemléletű gondolkodás (felkészülés az új feladatokra)
 • megfontoltság, önfegyelem
 • helyzetmegítélés, stb.

A sakkozás további nevelési hatásai:​

 • az ellenfelet nem szabad lebecsülni,
 • segít felmérni saját képességeinket, lehetőségeinket,
 • a játékszabályokat kötelező mindenkinek betartani!

A sakk, mint személyiségfejlesztő eszköz

 • megtanítja kezelni a sikereket, feldolgozni a kudarcokat, így pozitív irányban formálja a személyiséget,
 • megtanít a tervezésre, valamint a gyerekeket eredményesebbé teszi az élet minden területén.
 • és további fejlődésre, tanulásra ösztönöz!

Jövőre mi is a SAKKPALOTA program bázisiskolája leszünk!

Forrás​​​​​​​

Partnereink