Jelenlegi hely

Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola

Cím: 1046 Budapest, Fóti út 66.
Tel.: (1) 233-1018
E-mail: iskola@fotiu-bp.sulinet.hu
Web: www.fotiu-bp.sulinet.hu

Bemutatkozás
Iskolánk 1961-ben épült, 16 tantermes téglaépület. Tágas udvara sportolásra is alkalmas, valamint megfelelő játékteret biztosít a napközis gyerekeknek.
2015 szeptemberében az 55. tanévet kezdtük el. Jelenleg az iskolában 12 alsó tagozatos, 10 felső tagozatos tanulócsoport és 11 napközis csoport működik. Az osztályok átlaglétszáma 23 fő körül van.
Az iskola tantestülete stabil, a tanítók és tanárok többsége évek óta iskolánkban tanít. A több mint 40 fős tantestület tagjai közül többen egyetemet végeztek, illetve több diplomával rendelkeznek.

Fontos a nevelés...
Valljuk, hogy az iskolának jelentős szerepet kell vállalnia a gyerekek nevelésében. Ezt akkor lehet tervszerűen végezni, ha rögzítjük iskolai értékrendünk csomópontjait. Ezek:
• az oktatás-nevelés minőségének emelése, ezen belül az anyanyelvi kultúra, a matematikai és természettudományos gondolkodás, az idegennyelv-tanulás, valamint a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése;
• a tanuláshoz való helyes viszony kialakítása;
• ösztönzés az ismeretszerzésre és az alkalmazásra;
• a tanulók önismeretének, jellemének formálása;
• az egészséges életmód tartalmának megismertetése;
• a helyes viselkedési szokások megismertetése, gyakoroltatása;
• az egyes gyerekek közösségben történő fejlesztése az egyéni tulajdonságok és eltérő képességek figyelembevételével.

...az alapozás...
Az alapozó szakaszban (1-6. osztály) az egyoldalú ismeretközpontú oktatás helyett az alapkészségek kialakítására és fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Kiemelten foglalkozunk az anyanyelvi neveléssel, a matematikai gondolkodás fejlesztésével, az angol nyelv emelt szintű oktatásával, valamint az egészséges életre neveléssel. Az e területeken elért eredmények beépülnek a gyerekek személyiségébe, és alkalmassá teszik őket a későbbi ismeretek megszerzésére, életvitelük alakítására, valamint a mai világban használható ismereteket, alapokat adnak.
Elsőseink az ún. hagyományos – hangoztató-elemző-összetevő – módszerrel sajátítják el az olvasást. Az alsóbb évfolyamokon igyekszünk úgy alapozni, hogy biztonságos alapkészségekkel mehessenek a gyerekek a felsőbb osztályba.

...az idegennyelv-ismeret...
Az iskola elnevezésében is megjelenik a specialitásunk, mely szerint harmadik osztálytól kezdve emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet. Ez az oktatási forma nagy hagyományokra tekint vissza, hiszen iskolánkban már 1971-ben elkezdtük az angol nyelvet oktatni. Az emelt szintű nyelvoktatás azt jelenti, hogy a gyerekek bontott csoportban, emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet. A színvonalas nyelvoktatás személyi feltételei is évek óta adottak. Tanulóink közül számos kerületi, budapesti tanulmányi verseny győztese került ki az évek során.
Első és második osztályban – a kötelező órákon túl – angol nyelvi fakultációs foglalkozást kínálunk a gyerekeknek.

...az informatika oktatása...
A 90-es évek elején alakítottunk ki egy számítógépekkel berendezett tantermet, amit folyamatosan fejlesztünk és ahol az internet is a gyerekek rendelkezésére áll. A helyi tanterv bevezetésével a gyerekek 4. osztálytól kezdve bontott csoportban tanulják az informatika, a számítástechnika alapjait. 7. osztálytól emelt szinten tanítjuk az informatikát. A tehetséges, érdeklődő tanulóknak szakkörökön, fakultációs foglalkozásokon tanítjuk a gépkezelés, a programozás alapelemeit.

...a szabadidő tartalmas eltöltése...
Tanórán kívüli tevékenységek is segítik a gyerekek testi és szellemi fejlődését. Évente - ha a szülők vállalják a költségeket, és ha az iskola költségvetése is lehetővé teszi - felső tagozaton egy hétre erdei iskolában nyílik lehetőség a természet alaposabb megismerésére, megszerettetésére. A közösség formálására és a tanár-diák viszony mélyítésére is alkalmas az együtt töltött néhány nap. Minden évben megrendezzük a tantárgyi napokat, melyeknek keretében oldott légkörben különféle – műveltséget alapozó – témával foglalkoznak a gyerekek. Egész évben készülnek tanítványaink a karácsonyi, valamint a szülőknek előadott tanévbúcsúztató műsorra.
Iskolánk tornaterme kicsi, ezért az udvaron szervezett sportfoglalkozásokkal teremtünk lehetőséget minél több gyereknek a mozgásra. Az alagsorban kialakított tornaszoba is a gyerekek rendelkezésére áll. Az iskolánkban működő ISK futball-, röplabda szakosztálya is lehetőséget ad a testedzésre. Délutánonként az alsósok birkózó edzésre járhatnak. Rendszeresen visszük a gyerekeket bábszínházba, színházba, hangversenyre. Az iskolai könyvtár is - bár kissé mostoha körülmények között - a gyerekek rendelkezésére áll.

...a differenciált fejlesztés
Célunk, hogy iskolánk színvonalát megőrizzük és versenyképessé tegyük továbbra is. Az sem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk, ha elsős tanítványaink nálunk fejeznék be a nyolcadik osztályt. Ennek érdekében különös hangsúlyt helyezünk a képességek differenciált fejlesztésére. Többféle lehetőséget kínálunk azoknak a gyerekeknek, akik egy-egy tantárgy tananyagában szeretnének az átlagosnál jobban elmélyülni (szakkörök, versenyre való felkészítés, differenciált foglalkozás stb.).

Eredmények
Nyolcadikosaink jó eséllyel felvételiznek a neves gimnáziumokba, a jó hírű szakközépiskolákba. A visszajelzések szerint a nálunk elért tanulmányi eredményt megtartják a gyerekek az új iskolában is. A 2010/2011-es tanévben nyolcadikos tanulóink közül 34-en gimnáziumba és 14-en szakközépiskolába nyertek felvételt. Gyermekeink nagy többsége az első helyen megjelölt iskolába jut be.
Hosszú évek óta eredményesen szerepelnek gyermekeink a kerületi, fővárosi, országos, tanulmányi, művészeti versenyeken. A versenyeredményeket az iskola honlapján bemutatjuk.
A 2001. óta folyamatosan monitorozó országos kompetenciamérések és a kerületi mérések eredményei nem egyszeri kiugró teljesítményt, hanem folyamatos, egyenletes jó eredményt jeleznek. Gyermekeink valamennyi országos mérés esetében, valamennyi évfolyamon, valamennyi területen, magasan az országos átlag és a budapesti átlag felett teljesítettek. 2003-tól kezdve a kompetenciamérések adatokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy az elért eredményeket elsősorban a kedvező családi háttér, vagy iskolai fejlesztés indukálja-e. Figyelembe véve a gyerekek otthoni körülményeit a magyarországi iskolák eredményeire vetítve megállapítható, hogy a legtöbb iskola milyen eredményt ért volna el az adott gyermekpopulációval (várható teljesítmény). Ezt viszonyítják az iskolai eredményhez. Iskolánk esetében ez az érték mindig pozitív volt.

Forrás: http://www.fotiu-bp.sulinet.hu


A Budapestimami 2012 őszi "A mi iskolánk" című pályázata keretében sok szülő osztotta meg gyermeke iskolájával kapcsolatos tapasztalatait. Az akkor beküldött véleményeket ITT OLVASHATOD.

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Annyi mindent el akarok még mondani, és annyi mindent át akarok még élni veled.- levél a lányomnak

Annyi mindent el akarok még mondani, és annyi mindent át akarok még élni veled-levél a lányomnak

A lánygyermekek világnapja margójára...Csak bámultam és gyönyörködtem benned mikor megszülettél, olyan tiszta, olyan nemes és olyan örökkévaló érzés volt. De aztán lement a nap, és mikor felébredtem máris kiskamasz lett belőled. Hová lett az idő, mikor gyorsult fel ennyire? Az édes magabiztos kisdedből lassan egy öntudatos, gátlásos, gyönyörű nagylány lesz.
Imádnivaló makkfigurák egy cseh grafikus apukától

Imádnivaló makkfigurák egy cseh grafikus apukától

Dubánci, avagy Petr Vaclavek MakkMarcijai, a háromgyermekes prágai apuka zseniális szüleményei.
Rajzpályázat Én és az állatok címmel

Rajzpályázat Én és az állatok címmel

A Debreceni Állatkert több mint 17 hektáron szolgál a környezeti nevelés színteréül és biztosít lehetőséget a tantervhez illeszkedő vagy tanórán kívüli foglalkozások megtartására. Az Állatok Világhete alkalmából rajzpályázatot hirdetett.
Hortobágyi Nemzeti Park Alkotópályázata

Hortobágyi Nemzeti Park Alkotópályázata

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság alkotópályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás gyerekek, valamint felnőttek számára, melynek témája a LIFE IP GRASSLAND-HU  területek rovarvilága.

Partnereink

Ugrás az oldal tetejére